AKCIA:

Od obdobia 6.5.2016 k uvedeným cenám zásielok nepripočítavame poštovné podľa spôsobu a váhy zásielky.

Ďakujeme a tešíme sa na Vaše objednávky.

AKCIA: Od obdobia 6.5.2016 k uvedeným cenám zásielok nepripočítavame poštovné podľa spôsobu a váhy zásielky.

Akcia sa nevzťahuje na objednávky bazárových kníh!

NOVINKY

arr3AKCIA: Od obdobia 6.5.2016 k uvedeným cenám nepripočítavame poštovné podľa spôsobu a váhy... arr3Sociálne služby v legislatíve a v práveCena: 12,60 Autor: Doc. PhDr. Michal Olah, PhD Vydavateľ: IRIS - Vydavatelstvo a tlač, s.r.o.,... arr3Chudoba, spoločenské súvislosti a sociálne politiky na jej odstránenieCena: 13,80 € Autor: PhDr. Eva Halušková, PhD Doc. PaedDr. Jozef Božík, PhD Vydavateľ: IRIS -... arr3Sociálna patológia a prevencia vybraných socialno-patologických javovCena: 9,80 € Autor: Andrej Matel Vydavateľ: Spoločnosť pre rozvoj sociálnej práce, Bratislava Rok...

TOVAR V AKCII

naša cena 12,50 EUR
skladom

KONTAKTY

Bc. Rastislav Hochman
Slávičia 7
903 01 Senec
tel: +421911171727
az.skripta@gmail.com

NAJPREDÁVANEJŠI

naša cena 14,40 EUR
skladom
naša cena 14,40 EUR
skladom

OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľom e-shopu je Bc. Rastislav Hochman, Hviezdoslavova 1782/28, 953 01 Zlaté Moravce IČO: 43419526 zapísaný u Okrsného úradu Zlaté Moravce, číslo živnostenského registra 210-21848, OŽP-A/2006/2009-2/CR1 , tel. č.: 0911 17 17 27, email: az,skripta@gmail.co

Nie som platcom DPH.

 

Na stránke internetového obchodu môžete nakupovať aj bez registrácie.

 

Ceny

Pre naších zákazníkov platia ceny uvedené ako "naše ceny" a sú platné v čase uskutočnenia objednávky. Pri väčšine titulov sú uvádzané aj bežné ceny knižného titulu. Je to maloobchodná odporúčaná cena, za ktorú sa tituly zvyčajne predávajú v iných knižných obchodoch. Pre zákaznikov e-shopu vždy platí "naša cena".

 

Objednanie tovaru

Objednanie tovaru sa uskutočňuje on-line priamo v našom e-shope vložením do nákupného košíka (kliknutie na políčko "kúpiť titul"). Váš tovar bude automaticky vložený do nákupného košíka, kde sa môžete rozhodnúť, či chcete nákup ukončiť, alebo ďalej pokračovať v nákupe. Objednávku následne dokončíte vyplnením všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavretá na diaľku.

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nie sú poskytované tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

 

Dodacie podmienky

Dodacia lehota je uvedená pri každom titule osobitne a znamená do koľkých pracovných dní bude zvyčajne objednaný titul vyexpedovaný. Vychádzame aj z dostupnosti u našich dodávateľov. Nakoľko máme takmer všetky tituly na sklade, dlžka sa zvyčajne pohybuje od 24 hodín do 3 pracovných dní. Tovar dostupný skladom vyexpedujeme do 24 hodín od prijatia objednávky v rámci pracovných dní. Ak si objednáte titul, ktorý vydavateľ vypredal, poprípade stiahol z predaja a neinformoval nás, okamžite Vás budeme o tejto skutočnosti informovať. Objednávku stornujeme a v prípade úhrady kúpnej ceny Vám peniaze vrátime do 7 pracovných dní na Vami zadaný bankový účet, pokiaľ sa spolu nedohodneme inak. Objednávky vybavujeme každý pracovný deň. V prípade, že Vami požadované množstvo a druh tovaru nebude možné dodať v súlade s dodacími podmienkami, budeme Vás kontaktovať s návrhom riešenia.

 

Spôsob dodania tovaru

Tovar zasielame Slovenskou poštou formou listu/balíka alebo listovej/balíkovej dobierky. Tovar si po internetovej objednávke môžete vyzdvihnúť aj priamo na odbernom mieste (Nám. 1. mája č. 1, Bratislava- Predajňa skrípt 2.poschodie). Ak Vám tovar nebol doručený do 7 pracovných dní, neváhajte nás kontaktovať.

 

Spôsob platby

 • dobierka
 • hotovosť (osobný odber priamo na odbernom mieste - Nám. 1. mája č. 1, Bratislava- Predajňa skrípt 2.poschodie)

V každej odoslanej zásielke je priložená faktúra, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak doklad v zásielke chýba, neváhajte nás kontaktovať.

 

Poštovné a iné poplatky

K uvedeným cenám pripočítavame poštovné podľa spôsobu a váhy zásielky a to:

 • elektronické bankovníctvo a prevodný príkaz

50g - 500g= 1,90€

501g - 2 000g= 3,00€

2 001g - 5 000g= 4,00€

 • dobierkou

50g - 500g= 2,40€

501g - 2 000g= 4,00€

2 001g - 5 000g= 5,00€

 • hotovosť pri osobnom odbere

 

Záručná doba

Na všetok predávaný tovar je zákazníkovi poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov.

 

az-skripta.sk ručí zákaznikovi za:

 • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky
 • dodanie objednaného tovaru tak, aby nebol poškodený
 • dodanie tovaru v takom množstve, v akom bol uvedený na objednávke

 

az-skripta.sk nenesú zodpovednosť za:

 • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom
 • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne uvedenou adresou prijímateľa
 • poškodenie zavinené doručovateľom, viditeľné poškodenie tovaru (poškodený obal, balík)

 

Povinnosti kupujúceho

Zákazník (kupujúci) sa odoslaním objednávky zaväzuje:

 • objednaný tovar prevziať, skontrolovať jeho stav
 • v prípade akýchkoľvek závad nám tieto bezodkladne oznámiť
 • zaplatiť kúpnu cenu tovaru vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky
 • v prípade neprevzatia tovaru uhradiť predávajúcemu náklady, ktoré mu vzniknú, tj. balné a poštovné účtované prepravnou spoločnosťou. Dopravné náklady budú nárokované prostredníctvom vystavenej faktúry a faktúra bude následne zaslaná zákazníkovi k úhrade.

 

Stornovanie objednávky

Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, kontaktujte nás čo najskôr na e-mail a uveďte číslo Vašej objednávky. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze Vám vrátime do 7 dní. Potvrdenie stornovania objednávky Vám bude zaslané na Vašu e-mailovú adresu prípadne Vás budeme kontaktovať telefonicky. Objednávka bude stornovaná zo strany predávajúceho aj v prípade, že neobdrží platbu prevodom na účet za tovar do 7 pracovných dní.

 

Reklamácia tovaru

Záručná doba začína plynúť dňom doručenia tovaru k zákazníkovi. O reklamácii je povinný kupujúci oboznámiť predávajúceho prostredníctvom e-mailu. Následne sa dohodnú na ďaľšom postupe. Tovar bude vymenený za nový, prípadne iný, ktorý si spotrebiteľ vyberie z aktuálnej ponuky. Ak sa požadovaný tovar momentálne nebude nachádzať na sklade, peniaze budú automaticky vrátené. Ak bol tovar poškodený pri doručení, kupujúci je povinný oboznámiť predávajúceho v čase jej prevzatia od doručovateľa, prípadne ak bolo odmietnuté prevzatie poškodenej zásielky, informovať predávajúceho bezodkladne. Ak tak neurobíte v čase prevzatia, nespĺnate nárok na uplatnenie reklamácie. O akejkoľvek nezrovnalosti v objednávke nás čo najskôr informujte. Reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 dní.

Medzi reklamačné chyby nepatrí :

 • uplynutie záručnej doby
 • ak kniha nesie známky používania a opotrebovania

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru

Kupujúci je povinný odstúpenie od zmluvy vopred oznámiť predávajúcemu. Oznámenie môžete uskutočniť elektronicky na adresu az.skripta@gmail.com, prípadne telefonicky. Pri odstúpení od zmluvy je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol, dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru.

Kupujúci sa zaväzuje zaslať prevzatý tovar na vlastné náklady späť na adresu predávajúceho. Tovar musí byť vrátený neporušený, v nepoškodenom pôvodnom obale. V opačnom prípade je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu škody spôsobené na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.).

Predávajúci sa v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zaväzuje vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Táto suma bude znížená o plnenia vyplývajúce zo stavu vráteného tovaru.

 

Záverečné ustanovenia

Spotrebiteľ (kupujúci) týmto prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil:

 • so všetkými všeobecnými podmienkami
 • reklamačným poriadkom
 • a zároveň s nimi súhlasí

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny. Pri zmene ceny predávajúci bezodkladne kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo po úprave cien objednávku stornovať, ak sa s kupujúcim nedohodne inak.
Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované za účelom splnenia zákonných podmienok a korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

ZGE5MTJl